Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie 2023. Ce este bine să ai neapărat în casă pentru noroc și sănătate

Sfântul Ilie este sărbătorit de Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică în fiecare an pe data de 20 iulie. Este una dintre cele mai importante sărbători și este amintită în calendarul creștin-ortodox cu cruce roșie. Ca și restul sărbătorilor creștine, există o serie de tradiții și obiceiuri de Sfântului Ilie 2023 care sunt respectate cu strictețe chiar și în ziua de astăzi.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie 2023

Sfântul Prooroc Ilie este cunoscut de către creștini ca fiind ocrotitorul recoltelor și aducător de ploi. Oamenii se roagă la el pentru a alunga canicula și seceta, iar acesta aduce ploaia pentru ca recoltele să prindă viață.

În credința ortodoxă, Sfântul Ilie este cunoscut ca fiind un Sfânt drept, însă care a fost ispitit de diavol pentru a-și ucide părinții. Sfântul Ilie s-a căit și i-a cerut lui Dumnezeu puterea de a se lupta cu răul. Rugăciunile au fost ascultate, iar Sfântul Ilie a primit un car tras de cai albi, care l-a făcut puternic pentru a se lupta cu diavolul.

În ajunul sărbătorii, se spune că este bine ca fetele să se ducă noaptea pe ogoarele semănate cu ceapă și să se tăvălească prin cultură, după care se întorc acasă. Potrivit tradiției, dacă dacă în noaptea dinspre Sfântul Ilie ele visau cânepă verde, acesta era semn că se vor mărita cu flăcăi tineri şi frumoşi. Dacă vedeau cânepă uscată, se vor mărita cu oameni bătrâni.

O altă tradiție spune că este bine să culegem plante de leac în dimineața zilei de Sfântul Ilie, mai ales busuioc. Acestea se pun la uscat în podurile caselor pentru noroc și sănătate. Tot în această zi se adună plante care erau folosite pentru vrăji sau farmece.

Superstiții de Sfântul Ilie 2023

Pe data de 20 iulie, Sfântul Ilie se luptă cu dracii. Se spune că l-a lovit atât de tare pe Tartorul dracilor, încât i-a scos un ochi. De atunci, o superstiție spune că sunt bani de aur pe pământ, deoarece ochiul căzut pe jos s-a prefăcut în ban de aur.

De asemenea, se spune că, dacă va tuna în ziua de Sfântul Ilie, vor seca alunele și toate poamele vor fi viermănoasă. De Sfântul Ilie este bine să scuturi mărul și să chemi copii în grădină pentru a le da de pomană mere.

Până la sărbătoarea Sfântului Ilie nu se scutură merele și nu se bat unele de altele, pentru că se fac furtuni mari, tunete, fulgere și grindină. Mărul este pomului Sfântului Ilie, așa că nu se mănâncă mere până în această zi.

Potrivit unei alte superstiții, dacă va ploua în această zi mult, pomii își vor strica roadele. Totodată, în această zi, plantele medicinale au puteri mai mari dacă sunt culese în această zi.

Rugăciunea pe care este bine să o rostești de Sfântul Ilie 2023

Preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane, și cu umilință alergăm către mijlocirea ta.

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate și cu atotputernica Sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumâdu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui. Nimicește prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea credinței dreptslăvitoare, față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

CITEȘTE ȘI...