Rugăciunea Sfântului Nicolae – Rostește-o de 3 ori, te scapă de orice necaz

Iată rugăciunea făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae:

„O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrabă a le ajuta.

Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toată părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică.

Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui

Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin!”

Rostește această rugăciune de 3 ori pentru a te vindeca de boli, a aduce bunăstare și fericire în anul viitor!

 

CITESTE SI ACEASTA RUGACIUNE FOARTE IMPORTANTA

Sfinte Nicolae, ocrotitorul sufletelor noastre și apărătorul celor în nevoie, ne închinăm înaintea ta cu umilință și credință. Tu, care ai fost un izvor nesecat de milă și ajutor pentru cei săraci și cei aflați în primejdie, te rugăm să ne ajuți și pe noi în clipele noastre de grea încercare.

Cu inima deschisă și plină de recunoștință, îți aducem rugămintea noastră, Sfinte Nicolae. Ajută-ne să trăim în iubire și compasiune, să ne purtăm cu bunătate și să dăruim cu generozitate, așa cum ai făcut tu în viața ta pământească.

O, Sfinte Nicolae, ocrotește familiile noastre, adu pace în sufletele noastre și ajută-ne să depășim dificultățile ce ne stau în cale. Ascultă-ne în această clipă de rugăciune și roagă-te pentru noi înaintea lui Dumnezeu, cerându-I să ne dăruiască puterea și înțelepciunea de care avem nevoie.

Te rugăm să ne fii călăuzitor în viața noastră de zi cu zi, să ne ocrotești de primejdii și să ne ajuți să ne păstrăm credința vie în inimile noastre. Cu umilință și devotament, închinăm această rugăciune Sfântului Nicolae, patronul celor săraci și al celor în suferință. Amin.

CITEȘTE ȘI...