OBLIGATIILE MEDICULUI DE FAMILIE 2018. Consultații noi pentru pacienți!

OBLIGAȚIILE MEDICULUI DE FAMILIE 2018. Potrivit medicalonet.com, serviciile în asistentă medicală primară sunt asigurate de către medicii de familie, care pot oferi persoanelor neasigurate asistentă de specialitate pentru urgente sau consultații periodice.

Persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate pot să beneficieze de o gamă mult mai largă de servicii, în cadrul pachetului de bază.

 Medicii de familie pot să acorde și consultații la domiciliu (42 pe luna, cu cel mult trei consultații pe zi), însă doar persoanelor de pe lista proprie, în cazul asiguraților nedeplasabili, cu boli cronice/un episod acut ce nu permite deplasarea, copiilor de maximum un an, minorilor cu boli infectocontagioase și lăuzelor.

Medicii de familie: obligații și atribuții 2018 

Spirometrie pentru monitorizarea astmului bronșic și bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obținut competentă confirmată prin ordin al ministrului sănătătii).

1) Măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

2) Completare și eliberare a fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilităti pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap;

3) Completare și eliberare a adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază.

4) Recomandarea efectuării analizelor de depistare a infecției cu virușii hepatitelor cronice B și C pentru toate categoriile de asigurați (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide și contactii cazurilor diagnosticate).

5) Diagnosticul precoce al tumorilor mamare și al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc și a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenței medicale spitalicești.

Tot în ambulatoriu, în bază biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultații de îngrijiri paliative de medicii cu competentă/atestat în specialitate (4 consultații/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda:  îngrijiri paliative la domiciliu, analize și investigații medicale, medicamente și servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut). 

Așadar, persoanele asigurate pot să ceară, de asemenea, servicii medicale adiționale la cabinetele medicilor de familie (EKG și ecografie generală, acolo unde este posibil), activități de suport (eliberarea de documente pentru concediu medical, bilete de trimitere, prescripții medicale, acte medicale pentru copii și certificate de deces ).

Sursa: a1.ro

CITEȘTE ȘI...